Nedjelja , 21 siječanj 2018
Naslovna » Tag Arhive: druga strana svijeta

Tag Arhive: druga strana svijeta

Druga strana svijeta

Zbog č ega me ne žele ovdje? Pogled djevojke je odlutao premauskoj dolini izme đ u litica i fjordova. Tu je ležalo selo Danenberg sa svojim zbijenim ku ć icama. Č inilo se da su seš ć u ć urile jedna uz drugu u strahu od nekog starog dvorca kojiih prijete ć i promatra sa litice. Laganim korakom Alicia jekrenula ... Opširnije »