Četvrtak , 6 kolovoz 2020
Naslovna » Premium romani » Diana Palmer – Ledeno srce
Diana Palmer – Ledeno srce

Diana Palmer – Ledeno srce

To nisi smela da učiniš! – jauknula je Džesika, gledajući izbezumljeno svoju

najbolju drugaricu. – Bar ne za Novu godinu!
Dona je bila bleda i zbunjena.
– Ali, Džes… – počela je oprezno – sada imamo veliki stan. Osim toga, ti i
ja ćemo ići na zabave i na bal kod Vajldelovih… Videćeš da će sve biti u redu.
Nećeš ni primetiti da je on ovde.
– Primetiću – rekla je Džesika kratko. Njena zlatnocrvena kosa presijavala se na svetlu dok su joj smedje oči bleštale.
– To nam je prva Nova godina bez majke – pokušala je Dona ponovo. -Moj brat nema nikoga sem mene.


– Mogla si da odeš na ranĉ i tamo provedeš Novu godinu – sugerisala je Džesika mada se užasavala te mogućnosti.
-I da te ostavim ovde samu? Kakva bih ja bila prijateljica?
– Prijateljica koja bi me oslobodila svog uţasnog brata! – glasio je žustar odgovor. – Rad na poslednjoj knjizi me je uţasno iscrpeo. Jedva sam čekala da dodje praznik i da se odmorim. I, kako ću se sada odmoriti pored Grisona?!
– Biće nam zabavno s njim – promrmljala je Dona tiho.
– Ubićemo jedno drugo! – progun- Ċala je Dţesika. – Dona, zašto me mrziš? Znaš da se Grison i ja ne podnosimo. Nikada se nismo trpeli. Za ime sveta, ne mogu da provedem praznike pod istim krovom s tvojim bratom! Zar si zaboravila šta je bilo zadnji put?
Dona proĉisti grlo.
– Čuj, planirala si da radnja tvog sledećeg istorijskog roinana bude u Kanzasu, zar nije tako, i to na ranču? Ko zna boije o ranĉevima u Kanzasu od Grisona?
Mogla bi da se posavetuješ s njim… da razmenite iskustva. Džesika je uzdahnula iznervirano i odmahnula rukom.
– U suštini – nastavila je Dona, – vas dvoje se volite… samo nećete to da priznate.
– U suštini – odgovorila je njena prijateljica – ja ga mrzim. Prezirem ga celim
svojim bićem.
– To su samo prazne reĉi – naglasila je Dona.
– Ti si glumica, a ne psiholog – odvratilaje Džesika. Dona je uzdahnula. Izgledalaje tako nežno i krhko… sušta suprotnost svom bratu.
– U sadašnjoj situaciji moglo bi se desiti da promenim profesiju – rekla je s uzdahom. – Trenutno sam bez uloge.
– Dobićeš neku ulogu – rekla je Dţenifer optimistiĉki. – Ti si talentovana.
– Pa, moţda će nešto iskrsnuti. Ali, da se vratimo na razgovor o Gri- sonu…
– Moramo li? – progunĊala je Dţesika. Prstima je prošla kroz svoju dugu. gustu
kosu. – Nemoj mi to ĉiniti, Dona. Javi mu da ne dolazi.
– Ne mogu. On je već krenuo ovamo.
– Već je krenuo? – Dţesika je izgledala izbezumljeno. Podigla je ne- moćno ruke
uvis. – Prvo sam izgubila ĉekovnu knjiţicu, a sada ĉujem da ću provesti praznike
sa najomraţenijom osobom koju sam mogla da zamislim!
– On mi je brat – rekla je Dona tiho. – Nema nikoga… ĉak ni devojku.
– Grison? – Podigla je obrve podrugljivo. – Grison uvek ima devojku. Nikada nije
bez neke prijateljice.
– Sada je sam.
– Raskinuo je? – upitala je Dţe- sika sa slatkim osmehom.
– Nije on tako loš, Dţes. Dţesika je prekrstila ruke i uzdahnula rezignirano.
– Pa, do pre šest meseci Koriola Metjuz je smatrala da je on najlepši muškarac na
svetu – podsmehnula se.
Dona je pogledala pravo u oĉi.

[s2If !current_user_can(access_s2member_level1)]
Kao član našeg kluba dobijate pristup čitanju velikog broja romana.Pretplatite se i postanite član odmah!

PRETPLATA
Već ste član?
Ulogirajte se ovdje»
Primajte obavijesti na
Facebook-u i Twitter-u!
[/s2If] [s2If current_user_can(access_s2member_level1)]  
[/s2If]

Jedan komentar

  1. Ova Dijana Palmer bas voli rancere, hehe.